ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://fatemiyehshiraz.ac.ir/fa/بازتاب-مؤسسه-در-رسانه-ها/310-مراسم-سوگواری-دانشگاه-فاطمیه-در-روزنامه-خبر-جنوب-و-طلوع