ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://fatemiyehshiraz.ac.ir/fa/بازتاب-مؤسسه-در-رسانه-ها/316-برگزاری-کارگاه-آموزشی-مقاله-نویسی-ویژه-اعضای-هیئت-علمی-دانشگاه-فاطمیه