ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://fatemiyehshiraz.ac.ir/fa/achievements/313-درخشش-و-افتخار-آفرینی-دانشجویان-دانشگاه-فاطمیه-س-شیراز-در-مسابقات-کاراته-دانشجویان-منطقه-هفت-کشور