ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://fatemiyehshiraz.ac.ir/fa/institute-chart/executive-vice/student-and-culture/cultural-activities/230-آیین-معارفه-دانشجویان-کارشناسی-ارشد-جدید-الورود-دانشگاه-فاطمیه-س-شیراز-در-تاریخ-۱۸-مهرماه-۱۳۹۸-برگزار-گردید