ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://fatemiyehshiraz.ac.ir/fa/student-reception/degrees/discontinuous-engineer-s-degree