ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://haerishirazi.ir/fa/اخبار/167-بررسی-راهکارهای-حذف-ربا-در-بنیاد-علوم-انسانی-اسلامی-آیت-الله-حائری-شیرازی