ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://haerishirazi.ir/fa/اخبار/175-مجوز-انتشارات-علوم-انسانی-اسلامی صادر-شد