ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://haerishirazi.ir/fa/اخبار/179-ربا-از-اساس-اخلاق-و-دین-و-باورها-را-نابود-می-کند