ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://haerishirazi.ir/fa/پژوهشکده/نقد-و-نظر/153-پاسخ-به-یک-شبهه-«فرا-دینی-و-جهان-شمول-بودن-علم-و-محصور-نبودن-آن-به-دینی-خاص»