ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://haerishirazi.ir/fa/پژوهشکده/نقد-و-نظر/172-پاسخ-به-یک-شبهه-«وهن-آموزه‌های-اسلام-با-اسلامی-کردن-علم»