ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://haerishirazi.ir/fa/پژوهشکده/نقد-و-نظر/48-دکتر-زاهد-زاهدانی-تحول-در-علوم-انسانی-بر-دوش-انقلاب-اسلامی-است