ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://haerishirazi.ir/fa/پژوهشکده/نقد-و-نظر/62-گذری-کوتاه-بر-نظرات-آیت-الله-حائری-در-رابطه-با-ماهیت-و-پشتوانه-«پول»