ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://haerishirazi.ir/fa/پژوهشکده/نقد-و-نظر/81-نقد-انگاره-«ناسازگاری-علوم-انسانی‌اسلامی-با-روش-تجربی-و-نا-کارآمدی-این-علوم»