ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://haerishirazi.ir/fa/پژوهشکده/نقد-و-نظر/92-نقد-دیدگاه-دکتر-سروش-مبنی-بر-«ناهماهنگیِ-دینِ-ثابت-با-علوم-تجربیِ-متغیّر-و-متحول»