ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/23456-وسعت-اکتشافات-ایمیدرو-به-مرز-600هزار-کیلومتر-مربع-می-رسد-46درصد-اهداف-نقشه-راه-توسط-ایمیدرو-اجرا.html

وسعت اکتشافات ایمیدرو به مرز 600هزار کیلومتر مربع می رسد/ 46درصد اهداف نقشه راه توسط ایمیدرو اجرا می شود