ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/23840-تولید-آلومینیوم-در-ایران-به-۱.۳-میلیون-تن-خواهد-رسید.html

تولید آلومینیوم در ایران به ۱.۳ میلیون تن خواهد رسید