ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/23896-رحمانی-اعلام-کرد-صدور-میلیون-تن-فولاد-در-نیمه-نخست-امسال-صادرات-فولاد-1.5-میلیون-تن-افزایش-یافت.html

رحمانی اعلام کرد: صدور 6 میلیون تن فولاد در نیمه نخست امسال/ صادرات فولاد 1.5 میلیون تن افزایش یافت