ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/23922-حمایت-از-استارت-آپ-های-صاحب-ایده-در-بخش-معدن-صنایع-معدنی-افزایش-60درصدی-بودجه-پژوهش.html

حمایت از استارت آپ های صاحب ایده در بخش معدن و صنایع معدنی/ افزایش 60درصدی بودجه پژوهش