ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/23924-تولید-فولاد-زنگ-نزن-چین-طی-سه-ماهه-سوم-سال-جاری-میلادی-10.5-درصد-افزایش-یافت..html

تولید فولاد زنگ نزن چین طی سه ماهه سوم سال جاری میلادی 10.5 درصد افزایش یافت