ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/23953-ثبت-نام-از-سرمایه-داران-معدنکاران-برای-فعال-سازی-معادن-کوچک.html

ثبت نام از سرمایه داران و معدنکاران برای فعال سازی معادن کوچک