ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/23954-غریب-پور-افزایش-شاخص-های-ایمنی-مطابق-با-سیاست-های-نقشه-راه-معدن-برنامه-ایجاد-بانک-اطلاعاتی.html

غریب پور: افزایش شاخص های ایمنی مطابق با سیاست های نقشه راه معدن/ برنامه ایجاد بانک اطلاعاتی نیازهای معادن در "ماشین آلات"