ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/24151-سعدمحمدی-اعلام-کرد-تسریع-امور-مدیریتی-شرکت-مس-با-هوشمندسازی-سیستم-مالی.html

سعدمحمدی اعلام کرد: تسریع امور مدیریتی شرکت مس با هوشمندسازی سیستم مالی