ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/24484-عملیات-احداث-اسکله-پارسیان-رو-به-اتمام-است؛-افتتاح-در-بهمن-پروژه-آب-شیرین-کن-لامرد-در-مرحله-نصب.html

عملیات احداث اسکله 5 پارسیان رو به اتمام است؛ افتتاح در بهمن/ پروژه آب شیرین کن لامرد در مرحله نصب تجهیزات