ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/24564-مس-سرچشمه-رکورد-تولید-آند-را-شکست-تولید-بیش-از-22-هزار-تن-آند-در-آذرماه.html

مس سرچشمه، رکورد تولید آند را شکست/ تولید بیش از 22 هزار تن آند در آذرماه