ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/24602-مدیرعامل-فولاد-مبارکه-در-بومی-سازی-از-ساخت-قطعات-به-سمت-فرایند-سازی-ارتقا-پیدا-کنیم-با-توجه-به.html

مدیرعامل فولاد مبارکه: در بومی سازی، از ساخت قطعات به سمت فرایند سازی ارتقا پیدا کنیم/ با توجه به حمایت های ایمیدرو، حداکثر اثرگذاری در بومی سازی را ایجاد کنیم