ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/24605-تبادل-قرارداد-تفاهمنامه-های-بومی-سازی-در-حضور-معاون-رییس-جمهوری-رییس-هیات-عامل-ایمیدرو.html

تبادل قرارداد و تفاهمنامه های بومی سازی در حضور معاون رییس جمهوری و رییس هیات عامل ایمیدرو