ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/24631-امکان-بومی-سازی-بخش-قابل-توجهی-از-تجهیزات-صنعت-سیمان-طی-سال-صادرات-سیمان-امسال-به-16-میلیون-تن-می.html

امکان بومی سازی بخش قابل توجهی از تجهیزات صنعت سیمان طی 2 سال / صادرات سیمان امسال به 16 میلیون تن می رسد