ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/24637-سعد-محمدی-اعلام-کرد-بازدهی-92-درصدی-سهام-شرکت-مس-از-ابتدای-سال-جاری-تاکنون-تصویب-پیشنهاد-افزایش.html

سعد محمدی اعلام کرد: بازدهی 92 درصدی سهام شرکت مس از ابتدای سال جاری تاکنون/ تصویب پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت مس