ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/24652-کتابچه-عملکرد-ایمیدرو-در-نقشه-راه-معدن-صنایع-معدنی-منتشر-شد-نقشه-راه؛-نسخه-توسعه.html

کتابچه عملکرد ایمیدرو در "نقشه راه معدن و صنایع معدنی" منتشر شد/ "نقشه راه؛ نسخه توسعه"