ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/25082-اتخاذ-مصوبه-های-لازم-برای-رفع-موانع-معادن-جنوب-استان-کرمان.html

اتخاذ مصوبه های لازم برای رفع موانع معادن جنوب استان کرمان