ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/25272-کمک-۳۰-میلیارد-ریالی-منطقه-ویژه-خلیج-فارس-برای-تجهیز-امکانات-بیمارستانی-استان-هرمزگان.html

کمک ۳۰ میلیارد ریالی منطقه ویژه خلیج فارس برای تجهیز امکانات بیمارستانی استان هرمزگان