ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/25294-خلج-طهرانی-فراهم-آوردن-زیرساخت‌ها-برای-جهش-تولید.html

خلج طهرانی: فراهم آوردن زیرساخت‌ها برای جهش تولید