ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/25296-در-سال-جهش-تولید-تمامی-توان-چادرملو-برای-تحقق-این-امر-بکار-گرفته-می-شود.html

در سال جهش تولید تمامی توان چادرملو برای تحقق این امر بکار گرفته می شود