ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/25598-کارگروه-پیگیری-طرح‌های-توسعه‌ای-در-وزارت-صنعت-معدن-تجارت-تشکیل-شد-پیوند-دو-سازمان-توسعه‌ای-به.html

کارگروه پیگیری طرح‌های توسعه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد/ پیوند دو سازمان توسعه‌ای به منظور اجرای پروژه‌های اولویت‌دار صنعتی و معدنی