ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/25600-افزایش-برابری-بودجه-زیربناهای-معادن-در-سال-جهش-تولید-برنامه-فعالسازی-۲۰۰-معدن.html

افزایش ۲ برابری بودجه زیربناهای معادن در سال جهش تولید/ برنامه فعالسازی ۲۰۰ معدن