ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/26193.htm

برنامه ریزی برای تاسیس شرکت تامین و توسعه زیر ساخت در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس