ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/26363-نصب-کوره-140-تنی-فولادسازی-مجتمع-قائنات.html

نصب کوره 140 تنی فولادسازی مجتمع قائنات