ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/26370-افتتاح-معدن-زیرزمینی-سرب-روی-انگوران.html

افتتاح معدن زیرزمینی سرب و روی انگوران