ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/26395-معدن-زیر-زمینی-انگوران-بدون-اتکا-به-خارجی-ها-افتتاح-شد-ایمیدرو-توسعه-اشتغال-بومی-در-استان-ها-را.html

معدن زیر زمینی انگوران، بدون اتکا به خارجی ها افتتاح شد/ ایمیدرو، توسعه اشتغال بومی در استان ها را پیگیری می کند