ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/26407-رکورد-تولید-را-شکستیم-تولید-لوله‌های-جریانیِ-برای-صنعت-نفت-بعد-۵۵-سال.html

رکورد تولید را شکستیم/ تولید لوله‌های جریانیِ برای صنعت نفت بعد ۵۵ سال