ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/27666-انجام-بیش-از-26-هزار-متر-حفاری-اکتشافی-توسط-ایمپاسکو.html

انجام بیش از 26 هزار متر حفاری اکتشافی توسط ایمپاسکو