ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/27730-احیا-فعال-سازی-147-معدن-مقیاس-کوچک-طی-ماهه-امسال-شناسایی-اولویت-بندی-672-معدن-کوچک-تا-پایان-مهر-99.html

احیا و فعال سازی 147 معدن مقیاس کوچک طی 7 ماهه امسال /شناسایی و اولویت بندی 672 معدن کوچک تا پایان مهر 99