ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/27777-آمادگی-دانشگاه-صنعتی-شریف-برای-ایجاد-دومین-مرکز-نوآوری-معادن-صنایع-معدنی-غریب-پور-گام-های-موثری.html

آمادگی دانشگاه صنعتی شریف برای ایجاد دومین مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی/ غریب پور گام های موثری برای ارتقای ارتباط دانشگاه و صنعت برداشته است