ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/28050-تولید-شمش-فولاد-کشور-به-مرز-17-میلیون-تن-رسید-رشد-۱۱-درصدی-تولید-آهن-اسفنجی-تا-پایان-مهر-۹۹.html

تولید شمش فولاد کشور به مرز 17 میلیون تن رسید / رشد ۱۱ درصدی تولید آهن اسفنجی تا پایان مهر ۹۹