ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/28051-آغاز-عملیات-اجرایی-ایجاد-راه-دسترسی-به-معدن-در-استان-بوشهر.html

آغاز عملیات اجرایی ایجاد راه دسترسی به 4 معدن در استان بوشهر