ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/28061-نشست-هماهنگی-فرآیندهای-صادرات-واردات-معدن-صنایع-معدنی-برگزار-شد.html

نشست هماهنگی فرآیندهای صادرات و واردات معدن و صنایع معدنی برگزار شد