ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/28566-رشد-جهشی-ظرفیت-سازی-تولید-واقعی-زنجیره-فولاد-بین-سال-های-92-تا-98؛-گندله-اول-شد-‌-کنسانتره-سنگ-آهن.html

رشد جهشی ظرفیت سازی و تولید واقعی زنجیره فولاد بین سال های 92 تا 98؛ گندله اول شد،‌ کنسانتره سنگ آهن دوم