ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/29032-بازدید-وزیر-صنعت-معدن-تجارت-از-مجتمع-سرب-روی-مهدی-آباد.html

بازدید وزیر صنعت،معدن و تجارت از مجتمع سرب و روی مهدی آباد