ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/29047-عملکرد-احیا-فعال-سازی-معادن-از-اهداف-فراتر-رفت؛.html

احیا و فعال سازی 226 معدن از ابتدای سال تا 20 بهمن