ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/29191-آب-شیرین-خلیج-فارس-به-استان-یزد-رسید.html

آب شیرین خلیج فارس به استان یزد رسید